باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

آموزش قوانین داوری و آشنایی بازیکنان با این قوانین

لاش کرده ایم با آموزش قوانین داوری و آشنایی بازیکنان با این قوانین برای لذت بیشتر و پیشرفت بهتر در هر رشته ورزشی علی رغم آمادگی بدنی و اطلاعات کامل در خصوص مسائل فنی یک ورزشکار و مربی نیازمند آگاهی کامل به قوانین آن رشته ورزشی می باشد .
متاسفانه بسیار مشاهده می شود که حتی در بالاترین سطح ورزشی در کشورمان به علت عدم آگاهی ورزشکاران و مربیان از قوانین با اعتراض های فراوان و بی مورد باعث تخریب ساختار تیمی و روح ورزشی می گردد و همین امر باعث کاهش عملکرد فنی و فردی می گردد.
با ما باشید تا با قوانبن ورزش فوتبال بیشتر آشنا شوید و همچنین می توانید با ارسال سوالات خود از طریق ایمیل به باشگاه , جواب خود را دریافت نمایید