qqq

اطلاعیه تیم تغذیه ای – پزشکی

تیم تغذیه ای – پزشکی در روزهای یکشنبه 01/9/6 و دوشنبه 01/9/7 از ساعت 15 ای 19 در دفتر باشگاه حضور دارند جهت پاسخ به سوالات اولیا و بررسی و ارزیابی مجدد بازیکنان و ارائه رژیم غذایی ( مرحله دوم ) در صورت نیاز