باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

اهدای جوایز جام رمضان

مسابقات جام رمضان در دو گروه سنی قبل از عید نوروز برگزار شد . جوایز مسابقات به دو تیمی که در گروه های سنی خود اول شدند در روز چهارشنبه 03/2/12 ساعت 19 اهدا خواهد شد