باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

برنامه تمرینات پنجشنبه ۰۱/۱۰/۲۹

با سلام

برنامه تمرینات پنجشنبه 01/10/29

لطفا دقت نمایید در صورتیکه عدد شاخص آلودگی هوای منطقه 6 بالاتر از 130 باشد تمرینات اختیاری می باشد

تیم نونهالان A و تیم نونهالان B ساعت 9 الی 10:30

تیم نونهالان C و تیم نونهالان 91 ساعت 10:30الی 12

تیم نونهالان 92 و تیم نونهالان 93 ساعت 12 الی 13:30

تیم نونهالان 94 ساعت 13:30 الی 14:30