باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

تمدید قرارداد

با سلام

قابل توجه اولیای محترم

بازیکنانی که عملکرد آنها مورد تایید بوده جهت تمدید قرارداد از امروز یکشنبه 03/2/2 الی چهارشنبه 03/2/12 با اولیای آنها تماس گرفته خواهد شد .

قابل ذکر می باشد که کلیه بازیکنان تا پایان خرداد ماه می توانند در تمرینات شرکت نمایند