باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

تمرینات اختصاصی

با سلام

اولیای محترم جهت شرکت فرزندشان در تمرینات اختصاصی مبلغ 6 جلسه را به شماره کارت

۶۲۲۱۰۶۱۲۴۳۷۲۲۶۵۱

بنام سیما اکرم واریز و عکس فیش واریزی و نام بازیکن را به شماره زیر واتس اپ نمایند

۰۹۰۲۲۵۲۵۵۷۷

اولین جلسه ساعت 15 روز سه شنبه 02/11/24 می باشد