باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

جشن نمادین تحویل سال 1403

جشن نمادین تحویل سال 1403 با توجه به شروع ماه رمضان و مسابقات جام رمضان نسبت به سال های گذشته زودتر برگزار شد این جشن روز جمعه یازدهم اسفند 1402 برگزار گردید . در روزهای آتی عکس های بیشتر از این جشن در سایت بارگذاری خواهد شد