باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

حضور اسماعیل رباطجزی و سیاوش حسنلو در کلاس مربیگری B

کلاس مربیگری B  زیرنظر استاد وحید امیری در ورزشگاه سرداران برگزار شد که در این کلاس اسماعیل رباطجزی و سیاوش حسنلو حضور داشتند