باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

روزهای تمرین اختصاصی

با سلام

✅ برگزاری جلسات خصوصی بصورت تک جلسه ای

در صورت تمایل در واتس اپ به شماره زیر اعلام فرمایید

09022525577

✅ هزینه هر جلسه پانصد هزار
تومان می باشد

روزهای تمرین اختصاصی

شنبه 02/12/19
یکشنبه 02/12/20
دوشنبه 02/12/21
چهارشنبه 02/12/23
پنجشنبه 02/12/24

ساعت های تمرین

15 الی 16
16 الی 17
17الی 18
18 الی 19

اولین جلسه 02/12/19 می باشد