باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

زمان عکاسی نوبت دوم

باسلام
قابل توجه اولیای گرامی
بازیکنانی که تمایل به شرکت در طرح زیباسازی چمن با عکس بنر بازیکنان را داشتند و نتوانستند در تاریخ 1402/12/3 روز پنجشنبه در زمین حضور یابند و همچنین افرادی که اسامی خود را اعلام نکرده بودند و تمایل به شرکت در این طرح را دارند دوشنبه 1402/12/07 ساعت 15 الی 16 جهت گرفتن عکس حضور یابند .
با تشکر