qqq

زمان عکاسی

با سلام
قابل توجه بازیکنانی که در طرح زیباسازی چمن شرکت کرده اند

پنجشنبه 02/12/3 از ساعت 11 الی 14 عکاس در زمین چمن حضور دارد

بازیکنان برای گرفتن عکس حتما با شلوار و ملانژ باشگاه حضور یابند