باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

طرح زیباسازی چمن با عکس های بازیکنان

با سلام

لطفا اولیایی که تمایل به شرکت در طرح زیباسازی چمن با عکس های بازیکنان کردند لطفا مبلغ اعلام شده را به شماره کارت

۶۲۲۱۰۶۱۲۴۳۷۲۲۶۵۱

بنام سیما اکرم واریز و عکس فیش واریزی و نام بازیکن را به شماره زیر واتس اپ نمایند

۰۹۰۲۲۵۲۵۵۷۷