qqq

عقد قرارداد بازیکنان برای فصل 1404-1403 در دفتر باشگاه

آقایان هیراد بهداروند و امیر طاها دیده بان قرار داد خود را با باشگاه منتخب ستارگان تمدید کردند