باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب ستارگان

مسابقه تیم پدران با تیم مربیان در جشن پایان سال

در روزی که جشن نمادین تحویل سال برگزار گردید در ادامه جشن مسابقه ای بین تیم پدران با تیم مربیان انجام شد . در روزهای آتی عکس های بیشتر از این مسابقه در سایت بارگذاری خواهد شد