بازیها و نتایج

تاریخ تیم ها توضیحات
98/9/25 استقلال 1 - 1 منتخب ستارگان
1398/9/10 منتخب ستارگان 2 - 0 سایپا